Nepřehlédněte

Průtokový magnetický separátor MF - EKO

Magnetický separátor MF - EKO je nejjednodušší verzí průtokového separátoru MF. MF – EKO vychází ve své konstrukci z typu MF – Classic, je však konstrukčně zjednodušen. Separátor je tvořen tělem,  trubicemi na přírubě, mag.jádry a připojovacími prvky. Krycí trubice, které jsou pevně spojeny s nosnou přírubou, jsou z jedné strany otevřené, aby jádra byla vytažitelná.  Vytažením magnetických jader z trubic je docíleno odmagnetování trubic. Jádra jsou tedy plně kryta jen zasunutím do trubic, tj. v pozici separace.


MF – EKO je určen především pro méně náročné zákazníky, kteří zejména nemají vysoké nároky na komfortní systém čištění separátoru. Cenová úroveň MF – EKO odpovídá zjednodušenému provedení a je nejnižší ze všech typů MF.

Velikostní modely a řešení separátoru

MF-EKO je v MAGSY standardně vyráběn pro připojení do kruhového potrubí ve velikostech

  • DN: 50; 65, 80, 100 mm

Separátor je do potrubí připojován standardními připojovacími prvky, přírubami.

Podle cíle magnetické separace, tj. buď ochrany technologie, nebo ochrany produktu media a také podle provozních podmínek úkolu, je separátor možné vybavit z hlediska magnetického výkonu různou kompozicí magnetického jádra, a to ve všech šesti standardizovaných stupních.

Tzn., buď je upřednostněna hodnota magnetické indukce, nebo je třeba preferovat hodnotu odtrhové síly. Podle těchto kritérií je volena kompozice jádra ve stupních I. až VI.

Při čištění je také potřeba dbát zvýšené opatrnosti z hlediska bezpečnosti práce. (neopatrná manipulace = nebezpečí úrazu na prstech rukou)