Nepřehlédněte

Magnetický separátor s výsuvnými rošty

Magnetický separátor „MSV“ je roštový separátor ve skříni, s manuálním čištěním roštů. Je nejobvyklejším typem separátoru pro separaci magnetických nečistot ze suchých směsí s dobrými sypnými vlastnostmi, které jsou přepravovány v průmyslových, potrubních systémech v nekontinuálních provozech.


Separované medium se přes separátor sype gravitačně, tzn., že separátor MSV je určený do svislého potrubí.  Mírný sklon potrubí cca do 15˚ od vertikální osy je přípustný jen v materiálu s nejlepšími sypnými vlastnostmi. Pozn. tyto MSV dodáváme i do pneudopravy, např. za vývěvu na plastový granulát.

Průmyslové obory použití MSV

Magnetický separátor MSV je vhodný pro nasazení prakticky ve všech průmyslových odvětvích, kde je separován suchý, homogenní materiál, resp. směsi suchých materiálů v drobných až jemných frakcích, avšak s dobrými sypnými vlastnostmi.

Obory použití:

  • průmysl agro produktů, krmných výrobků, a zejména potravinářský průmysl
  • výroba stavebních hmot, keramiky a porcelánu, chemický průmysl       
  • průmysl zpracování plastů a gumy, recyklace a zpracování odpadů
  • a další průmyslové obory, avšak kde je zpracováván suchý, dobře sypký materiál

Roštový separátor MSV není vhodný k nasazení do abrazivních látek (stěna trubice je obrobena na malou tloušťku, ca. 0,6 mm) a také do materiálů s lepivými vlastnostmi (rošty jsou stacionární – hrozí ucpání separátoru z důvodu tzv. "klembování" materiálu)