Nepřehlédněte

Zakrytovaný magnetický rošt

Vylepšenou variantou klasických výsuvných magnetických roštů  jsou rošty zakrytované, které je možno používat jak na magnetickou separaci ze sypkých, tak z tekutých směsí. Díky jejich konstrukci je použití zejména ve vlhkém prostředí velmi oblíbené. Většinou se jedná o méně husté kapaliny typu různých odmašťovacích a chladicích emulzí, maziv, olejů atd. Vylepšení spočívá v sofistikovaném principu čištění, který je znám např. u magnetických separátorů průtokových MF díky kterému je zaručená maximální odolnost magnetického jádra ve vztahu k působící vlhkosti.


Působením velmi silného magnetického pole, které může být zhuštěno až na 15-ti milimetrové sestavy magnetických obvodů dochází k zachytávání velmi jemných kovových nečistit na magnetických trubicích a to až do řádu mikronů.

 Obory použití

  • Strojírenský průmysl
  • Keramický průmysl
  • Zpracovatelský průmysl
  • Systémy chlazení tekutin
  • Papírenský průmysl

Oblasti použití v průmyslovém provozu:

1. Separace na ochranu technologie v provozu

Instalací zakrytovaného magnetického roštu můžete předejít poškození návazných technologických celků, kdy na magnetickém roštu zakrytovaném jsou zachyceny takové magnetické kovové nečistoty u kterých hrozí, že tyto technologie poškodí. Např. chladící kanálky u chlazených nástrojů jsou znehodnoceny v případě, že kovová nečistota do tohoto kanálku vnikne. Někdy se jedná o tak jemné kovové nečistoty, které se v kanálku postupně usazují až ho úplně ucpou. Síta a filtrační tkaniny můžou být v některých případech neúčinná, protože se jedná o kovové nečistoty v řádu mikronů, které separátor spolehlivě zachytí, ale přes síta a filtrační tkaniny projdou.

2. Separace na čistotu produktu

Přítomností kovových nečistot v chladících emulzích může docházet ke zhoršení kvality obrábění (rýhy, škrábance). Instalací zakrytovaných roštů dochází k velmi výraznému zkvalitnění obrábění a kvalita povrchu výsledného, obráběného produktu se v krátkém časovém horizontu velmi zkvalitní.

V jiných oborech výrobního charakteru jako je např. keramický průmysl může docházet ke kvalitativnímu zhoršení finálního produktu přítomností černých teček, které jsou někdy tak jemné, že je není možné filtračními tkaninami zachytiti a projeví se až na magnetickém separátorů. Výhodou tohoto typu, zakrytovaného magnetického roštu je zde hlavně to, že ho můžete umístit do různých vtokových a nátokových žlabů díky jeho výrazné odolnosti proti vlhkosti

3. Úspora provozních nákladů

Stejně tak jako na kvalitu výsledného produktu má instalace zakrytovaného roštu vliv i na výraznou úsporu provozních nákladů ve vztahu k broušení obráběcích nástrojů. Po provozních zkouškách zrealizovaných u velkých nadnárodních firem, kde se na broušení vynakládají vysoké finanční sumy měsíčně byla úspora prokazatelně vyčíslena měsíčním snížením o desítky procent.