Nepřehlédněte

Rotační magnetický separátor

Nová řada rotačních magnetických separátorů je speciálně navržena a vyvinuta s přihlédnutím k velmi náročným požadavkům našich zákazníků na magnetickou separaci i ve velmi, co se týká sypných vlastností, „složitých“ materiálech. Mezi takové materiály patří například mletá paprika, mletý pepř, některé frakce kaolinů, sazí, mouky, mletého cukru a mnoho dalších materiálů, které mají tendenci se tzv. klenbovat a bránit tak plynulému toku potrubím.


Průmyslové obory použití rotačních separátorů MSVR

MSVR je možné použít prakticky ve všech průmyslových odvětvích, kde je separován materiál drobných až jemných frakcích s horšími sypnými vlastnostmi.

Obory použití:

  • potravinářský průmysl
  • výroba stavebních hmot
  • keramický průmysl
  • chemický průmysl       
  • průmysl zpracování plastů a gumy, recyklace a zpracování odpadů
  • a další průmyslové obory, kde je zpracováván materiál s horšími sypnými vlastnostmi

 

Rotační magnetický separátor MSVR je v omezené míře použitelný i v materiálu mírně abrazivním. V tom případě je ale potřeba počítat se sníženou magnetickou indukcí (magnetickou silou) řádově v desítkách procent. Pro každý stupeň magnetické síly je toto snížení odlišné.

Proč tyto magnetické separátory použít?

  1. Ochráníte si své technologie použitím velmi silných magnetů:

Cílem této separace je odstranění feromagnetických nečistot z materiálu, abychom ochránili navazující technologická zařízení (drtiče, mlýny, vytlačovací hlavice apod.) před jejich fatálním poškozením. Magnetické jádra rotujícího komponentu jsou výkonově osazena silnými NdFeB (neodymovými)  magnety, které jsou sestaveny do magnetického obvodu, který umožní zachycení středních, drobných až menších kovových, magnetických nečistot (velikosti od 1 mm), které by mohly poškodit Vaše technologická zařízení. U těchto magnetických sestav je aplikován stupeň I.

  1. Separace na čistotu produktu díky extra silné sestavě magnetického pole:

Cílem separace na čistotu produktu je perfektní čištění - separace samotného produktu od feromagnetických nečistot za účelem dosažení co největší čistoty produktu. Magnetický separátor v tomto případě většinou doporučujeme instalovat jako finální, konečnou pozici před místem, kde materiál opouští výrobní závod. Pro dosažení co největší efektivity magnetické separace doporučujeme zvolit také další místo k instalaci někde v průběhu výroby. To je nejúčinnější metoda. Pro tento typ magnetické separace používáme nejsilnější sestavu magnetického obvodu, tedy stupeň II., kdy zachytáváme ty nejjemnější kovové magnetické nečistoty od velikosti 1,0 µm.